Чланци

Штампа

Eкскурзија

Основна школа "Вук Караџић" објављује

конкурсну документацију за јавну набавку

у вези са екскурзијом и једнодневним излетом 

за школску 2019/20. годину.

 

Конкурсна докуметација за јавну набавку за екскурзију 

Позив - екскурзија Крњево