Штампа

Општинско такмичење 2009.

1.) а) У назначена поља 13_ + 62_ =753 упиши цифре тако да једнакост буде тачна. Два решења су 130+623=753 и 133+620=753. Нађи још два решења.

   б) У назначена поља 4_2 - 3_9=163 упиши одговарајуће цифре тако да добијеш тачну једнакост.Нађи сва решења.

2.) Између цифара     5   5   5   5   =100         упиши знаке рачунских операција и заграда тако да једнакост буде тачна. Нађи бар два решења.

5.) Један часовник заостаје (касни) 6 секунди за 5 дана. Које време ће показивати 7. марта ове  (2009.) године у подне ако је дотеран да показује тачно време 1. јануара у подне?

 3.)  Уместо слова А стави одговарајућу цифру тако да добијеш тачно сабирање.

          А  + А А + А А А = 861        

   

                                                                  

                                                           

Штампа

Школско такмичење 2009.

1.) У једној школи има 432 девојчице, а дечака за 63 мање.На излет је отишло 583 ученика. Колико ученика није отишло на излет?

2.) Алекса, Јован и Петар навијају за различите клубове:Партизан, Звезду и Борац.   Алекса није партизановац, а Јован није ни партизановац ни звездаш. Ко навија за који клуб?

3.) Тања је висока 95cm. Јована је 1dm нижа од Тање. Марко је 6cm нижи од Јоване. Одреди висину Јоване и Марка.

4.) Колико има троцифрених бројева чији је збир цифара 3?

                              

 

Штампа

Општинско такмичење 2008.

 

 

1.) Израчунај:

а) 52-10+12=    б) 7*8+124=     в) 12+8*5=      г)20-8:4=

2.) Ана је требала да помножи неки број са 7. Уместо да помножи са 7 , она је тај број сабрала са 7 и добила резултат 20. Који резултат би Ана добила да није погрешила?

3.) Коста, Јова и Влада су засадили крушку, јабуку и вишњу. Сваки је засадио по једно дрво чији назив не почиње истим словом као његово име. Ко је засадио које дрво, ако се зна да Влада није засадио крушку?

 

Штампа

Школско такмичење 2008.

 

 

1.) Израчунај вредност израза:

а) 363+435=     б) 910-462=      в) 62+8*3=

3.)Марко је замислио један број који када умањиш за 348 добијаш 485.Који је број Марко замислио?  

5.) Бројеве 7, 24 и 336 можеш помоћу четири цифре 3 и неких рачунских операција записати на следећи начин:

           7=3+3+3:3      24=33-3*3        336=333+3

  а) Користећи четири цифре 3 на сличан начин напиши број 39.

  б) Који је највећи број треће стотине који можеш да напишеш помоћу четири цифре 3 на сличан начин? 

 

                          

       
       
       
       
       
       
Штампа

Општинско такмичење 2007.

1.) Израчунај:

а) 438 + 163 =            б) 908 - 159 =

в) 60 : 5 + 5 * 3 =       г) 85 + 15 * 5 =

3.) Симонида је рекла:"За три године ћу имати три пута мање година од своје мајке, која сада има 27 година". Колико година Симонида има сада?

4.) Милан је поподне гледао пренос утакмице на ТВ-у од 14 часова и 30 минута до 16 часова и 15 минута, а увече емисију о рибама од 19 часова и 15 минута до 20 часова и 10 минута.

а)Колико је трајао пренос утакмице?

б)Да ли је дуже трајао пренос утакмице или емисија о рибама и за колико?

5.) Број 509 има збир цифара 14 јер је 14=5+0+9.Нађи највећи троцифрени број чији је збир цифара 12 и најмањи троцифрени број чији је збир цифара 21, а затим и разлику тако добијених бројева.