Штампа

Тим за заштиту ученика

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања чине:

Драгана Павловић, наставник историје - координатор Тима, бр. телефона: 0603825256

Иванка Тирнанић, наставник разредне наставе

Данијела Нојнер, наставник разредне наставе

Јасмина Ћирковић, психолог

Ненад Живковић, правник

Чланови Тима су направили пано за ученике са бројним порукама које могу бити значајне за ученике.