Штампа

Обртна тела

Обртна тела су ваљак, купа и лопта. Ево неколико задатака за проверу вашег знања из ове области.

Штампа

Припрема за завршни испит

Спремите се што боље за завршни испит из математике.

Ево тестова из претходних година!

Математика 1 2011          Математика 2 2011          Математика 3 2011

Математика 1 2012          Математика 2 2012          Математика 3 2012

Математика 1 2013          Математика 2 2013          Математика 3 2013

                                     Математика 4 2013