Штампа

Организација наставе

            Због велике распрострањености села, настава се одвија у две школе. У школи на Савановцу (део Крњева), изводи се настава за ученике од првог до четвртог разреда у две смене. У школи у центру Крњева, изводи се настава за ученике од првог до осмог разреда, такође у две смене.

            Како је велика удаљеност између ове две школе, након завршеног четвртог разреда, ученици са Савановца до школе у центру путују аутобусом, па се може рећи да је по томе наша школа специфична у односу на друге школе у окружењу.

РАСПОРЕД ЗВОНА   - ПРВА СМЕНА

7 : 45 – 8 : 30

први час

8 : 35 – 9 : 15

други час

9 : 15 – 9 : 35

велики одмор

9 : 35 – 10 : 20

трећи час

10 : 20 – 10 : 30

велики одмор

10 : 30 – 11 : 15

четврти час

11 : 20 – 12 : 05

пети час

12 : 10 – 12 : 55

шести час

            Одмах након завршетка шестог часа у првој смени почиње друга смена, а седми час у првој смени траје упоредо са првим часом у другој смени.

РАСПОРЕД ЗВОНА   - ДРУГА СМЕНА

13 : 00 – 13 : 45

први час

13 : 50 – 14 : 35

други час

14 : 35 – 14 : 55

велики одмор

14 : 55 – 15 : 40

трећи час

15 : 40 – 15 : 50

велики одмор

15 : 50 – 16 : 35

четврти час

16 : 40 – 17 : 25

пети час

17 : 30 – 18 : 15

шести час