Штампа

Предметна настава

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА

РАЗРЕД И   ОДЕЉЕЊЕ У КОМЕ ПРЕДАЈЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК

Марија Јагличић

6 – 2

8-1, 8-2, 6-1, 6-2

Милена Кањевац

7 - 2

7-1, 7-2, 5-1, 5-2

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Андријана Митровић

   7-1, 7-2, 8-1, 8-2

Тијана Милосављевић

   5-1, 5-2, 6-1, 6-2

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Иван Ивковић

 

од 5. до 8.

ХОР И ОРКЕСТАР

Жељко Радовановић

 

 од 5. до 8.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Бојан Хаџић

 

од 5. до 8.

ИСТОРИЈА

Драгана Павловић

5 – 2

од 5. до 8.

ГЕОГРАФИЈА

Весна Чолаковић

5 – 1

од 5. до 8.

ФИЗИКА

Милица Здравковић

 

од 6. до 8.

МАТЕМАТИКА

Силвија Арсић

6 - 1 

5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 8-2

 

   

Јелена Ђорђевић

 

7-1, 7-2

БИОЛОГИЈА

Бојана Здравковић

8 – 2

5-1, 5-2, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2

Славица Јаковљевић

 

6-1, 6-2

ХЕМИЈА

Снежана Шкорић  

7-1, 7-2, 8-1, 8-2

ТЕХН. И ИНФОР. ОБРАЗОВ.

 Јовица Лукић

Љубомир Кузмановић

 Иван Михајловић

 

од 5. до 8.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

и

ИЗАБРАНИ СПОРТ

Зорица

Василијевић Иванковић 

7 – 1

од 5. до 8.

 

 

 

РУСКИ ЈЕЗИК

Марица Додиг

 

од 5. до 8.

ВЕРСКА НАСТАВА

Предраг Милошевић

 

од 5. до 8.