Штампа

Предметна настава

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА

РАЗРЕД И   ОДЕЉЕЊЕ У КОМЕ ПРЕДАЈЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК

Милена Кањевац

5 – 2

7-1, 7-2, 5-1, 5-2

Марко Прокић

6 - 1

6-1, 8-1

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Андријана Грујић

 

6-1, 7-1, 7-2, 8-1

Тијана Милосављевић

 

5-1, 5-2

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Иван Ивковић

 

од 5. до 8.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Бојан Хаџић

 

од 5. до 8.

ИСТОРИЈА

Драгана Павловић

7 – 2

од 5. до 8.

ГЕОГРАФИЈА

Весна Чолаковић

7 – 1

од 5. до 8.

ФИЗИКА

Александра Ивановић

 

7-1, 7-2, 8-1

Милош Марић

 

6-1

МАТЕМАТИКА

Силвија Арсић

8 - 1

5-1, 5-2, 7-1, 7-2, 8-2

Јелена Ђорђевић

 

6-1

БИОЛОГИЈА

Бојана Здравковић5-2, 6-1, 7-1, 7-2

Славица Јаковљевић

 

5-1, 8-1

ХЕМИЈА

Снежана Шкорић

 

7-1, 7-2, 8-1

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Љубомир Кузмановић

 

6-1, 8-1

Иван Михајловић

 

5-1, 5-2

Слађана Степић

 

7-1, 7-2

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Иван Михајловић

 

5-1, 5-2

Драган Костић

 

7-1, 7-2

Јелена Ђорђевић

 

6-1, 8-1

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

и

ИЗАБРАНИ СПОРТ

Зорица Василијевић Иванковић

5 – 1

од 5. до 8.

РУСКИ ЈЕЗИК

Данијела Јаковљевић Живојиновић

 

од 5. до 8.

ВЕРСКА НАСТАВА

Предраг Милошевић

 

од 5. до 8.