Штампа

Школа без насиља - приручник за родитеље

Насиље и различите врсте насилног понашања се кроз историју јављају у разним формама. Упркос развитку друштва, насиље је, очигледно, проблем са којим се друштво у свим фазама развоја бори на разне начине. Дакле, са једне стране постоји насиље, а са друге напори да се оно превазиђе. У великом броју ситуација може се утицати на промену понашања и смањење насиља, пре свега учењем и усвајањем нових знања и вештина, али и њиховом применом у животним ситуацијама.

"Шта је данас било у школи?" је приручник намењен родитељима и свим одраслима који желе да допринесу смањењу насиља међу децом.
Са садржајем приручника можете се упознати кликом на следећи линк:

Шта је данас било у школи?