Почетна

Штампа

Ес-дневник

У школи се од ове школске године уредно води електронски дневник.

Родитељи су упознати са правилима логовања,

додељени су им налози и привремене шифре.

Родитељи су такође упознати са Правилником о оцењивању,

као и са Законом о безбедности ученика и Законом о заштити

злоупотребе личних података ученика.