Штампа

Обртна тела

Обртна тела су ваљак, купа и лопта. Ево неколико задатака за проверу вашег знања из ове области.