Штампа

Драмска секција

На часовима српског језика и на часовима ваннаставних активности ученици наше школе редовно и веома добро учествују у драмским секцијама.

ПРЕГРШТ ДОБРИХ ПРЕДСТАВА говоре о томе да је између школе и игре танка линија, а у томе ученици уживају.

Ове школске године спрема се нова представа. Ученици ће нас подсетити како је и данас актуелна свака комедија Јована Стерије Поповића. Адаптиран текст две комедије довео нас је до врло смешног текста који смо назвали ''Женидба, удадба, зла жена''.