Штампа

Падежи

У српском језику постоје седам падежа. Номинатив и вокатив су независни падежи. Генитив, датив, акузатив, инструментал и локатив су зависни.