Штампа

Школско такмичење 2013.

1.) Који број треба одузети од највећег броја девете стотине, па да се добије најмањи број пете стотине?

2.)Бане и Лаза имају заједно 48 кликера. Саша и Лаза имају заједно 44 кликера. Ако Лаза има 8 кликера мање од Саше, колико кликера имају заједно Саша, Бане и Лаза? 

3.)Нацртај две кружнице полупречника 3цм и 2цм које се секу у две тачке, тако да центри обеју кружница припадају и једном и другом кругу.

5.) Колико бројева можеш записати римским цифрама I и X (при записивању неког броја можеш користити једну или обе цифре)?

Штампа

Школско такмичење 2012.

1.)Запиши римским цифрама бројеве:

       а)највећи непаран број шесте стотине

        б) најмањи паран број девете стотине

4.) Напиши све непарне троцифрене бројеве чији је збир цифара једнак 5.

5.) Стефан има 54 кликера:белих, жутих и плавих.Белих кликера има два пута више него жутих, а плавих колико белих и жутих заједно. Колико Стефан има белих, колико плавих, а колико жутих кликера?

6.) Бора је седам пута млађи од свога деде, а његов деда ће кроз 6 година имати тачно 90 година. Колико година има Бора?

7.)Лилипутанац Лики на свом камиону може да вози или 2 шљиве--свака по 40 грама, или 1 крушку од 90 грама или 19 вишања--свака по 5 грама.Више шљива или крушака или вишања не сме да товари на камион, јер ће се он сломити.Лики жели да превезе 1 јабуку. Колико највише грама може да има та јабука?

Штампа

Општинско такмичење 2011.

2.) Вера је рођена деведесетог дана 2009. године. Колико дана је стара Вера данас(5. марта 2011.године)? 

3.) Израчунај збир и разлику највећег и најмањег троцифреног броја од којих сваки има збир цифара 8.

5.) У земљи Ненадији постоји метални новац од 1 јоцка, 2 јоцка, 5 јоцка, 10 јоцка и 15 јоцка. Харалампије има 7 новчића у џепу. Ако има највише 2 метална новчића од исте врсте, колико највише, а колико најмање јоцка може имати Харалампије?

Штампа

Школско такмичење 2011.

1.) Израчунај:  209+211-(208+210)=

3.) Запиши све троцифрене бројеве који се пишу цифрама 5, 3 и 8 (цифре се могу понављати), а који су већи од 555.

4.) Може ли се круг са 3 праве поделити на 5 делова? Ако може да се подели, нацртај како!

5.) Танасије зна да ће му остати 46 динара ако купи 3 свеске, а да му за куповину 5 таквих свезака недостаје 90 динара. Колико динара кошта једна свеска?

Штампа

Школско такмичење 2010.

2.) Запиши речима бројеве написане римским цифрама:

   а) IV     б) CCXLII      в) CM

3.) Напиши све бројеве који се пишу цифрама 1, 4 и 7 (цифре се могу понављати), а који су већи од 242 и мањи од 466.

4.) Који од бројева 723, 732 и 273 се највише смањи и за колико ако у сваком од њих цифре 7 и 3 замене места?

5.) Дата је дуж АC=25cm. Између тачака А и C је тачка B, таква да је BC=8cm. Тачка D је дата тако да је C између B и D и да је BD=21cm.Израчунај дужину дужи АD.