Штампа

Школско такмичење 2007.

1.) Израчунај:

а) 462 + 231 =                       б) 892 - 351 =

в) 486 + 392 -678 =

2.) Које бројеве треба написати на црте тако да једнакост буде тачна:

                    8 * ___ + 8 : ___ = 60    (знак * означава множење - пута)

3.) Мењајући место тачно једном "штапићу" учини да једнакост постане тачна :

         II + IV +VI =XIV          (Нађи 2 различита решења.)

4.) Користећи цифре 5 и 2 можеш да напишеш 8 троцифрених бројева (цифре се могу понављати).

а) Одреди 2 таква броја чији је збир 777.

б) Одреди 2 таква броја чија је разлика 33.        (Нађи сва могућа решења.)

5.) Софија је написала број који је за 70 већи од броја који је за 148 мањи од 600. Који је број Софија написала?

 

Штампа

РАЗМИШЉАЈ!!!

1.) Маса лубенице је 8 кг и још пола такве лубенице . Колика је маса лубенице?

2.) Отац је четири пута старији од сина.Заједно имају 45 година.Колико година има отац, а колико син?

3.) За копље, штит, мач и коња један витез је платио 25 златника. Штит, мач и коњ коштају 22 златника, а копље, штит и мач 15 златника. Колико појединачно коштају копље, штит, мач и коњ, ако копље, штит и коњ коштају 17 златника?

4.)У две корпе био је исти број јаја. Бака Софија је из обе корпе узела 66 јаја.Тада је у једној корпи остало 51 јаје, а у другој 43 јаја. Колико је јаја било у корпама и колико је узето из сваке корпе?

5.) Замислила сам један број, дописала му нулу, новодобијени број умањила 5 пута, све то умањила за 5 десетица, и на крају сам, приметивши да је последља цифра нула, њу избрисала. Добила сам број 3. Који број сам замислила? 

 

Штампа

Још мало математике

 

 

1) Настави низове:

а) 3 , 6 ,5 , 10 , 9 , 18 , __ , __ , __ .

б) 2 , 3 , 5 , 9 , 17 , 33 , __ , __ , __ .

в) 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , __ , __ , __ .

г) 40 , 36 , 34 , 33 , 29 , 27 , 26 , __ , __ , __ .

 

2.) Помоћу четири четворке , заграда и знакова рачунских операција , напиши бројевне изразе чије су вредности сви бројеви од нула до десет.

пример: 4-4+4-4 = 0

              44 : 44 = 1

3) Пет дечака су играли шах (сваки са сваким по једну партију) .

Колико је укупно одиграно партија?          

 4) Јабука и крушка имају масу 250g. Јабука је 50g тежа од крушке.Колико грама има јабука , а колико крушка ?

Штампа

ЗА МАЛЕ МАТЕМАТИЧАРЕ

Реши задатке ако знаш!

1.) Рале, Дара, Сања, Браца и Маја су огладнели после игре, па су решили да се освеже омиљеним слаткишима-пудингом од банане, питом са јабукама, палачинком са еурокремом, чоколадицом и питом са вишњама.Ко је појео шта, ако знаш следеће:

а)Маја и Рале су алергични на млеко

б)Сања и Дара не воле воће

в)Дара није појела пудинг од банане

г)Рале није појео питу са вишњама

д)Сања је појела палачинку.

 

2.)Ако купиш килограм јабука и килограм банана, потрошићеш 119 динара.Ако купиш килограм јабука и килограм крушака потрошићеш 145 динара, док ћеш за килограм банана и крушака дати 140 динара.Колико кошта килограм сваког воћа посебно?

 

3.)Који бројеви недостају у низу?

101  99  102  98  103  97  __  __