Штампа

ОПШТИНСКО 2010.

1.) Запиши речима:

а) највећи непаран број мањи од 500;

б) најмањи паран број треће стотине.

3.) Нацртај кружну линију са центром у тачки А. Обележи једну тачку те кружне линије са B и нацртај кружну линију са центром у тачки B. Нацртај тачке C, D и Е тако да C припада тачно једном  од добијених кругова, D припада и једном и другом добијеном кругу и Е не припада ни једном од добијених кругова.

4.) Сваком од бројева између 60 и 70 дописана је нула између цифре десетице и цифре јединице.

    а)Израчунај највећи могући збир почетног двоцифреног и од њега добијеног троцифреног броја;

     б) Израчунај најмању разлику која се добија када се почетни двоцифрени број одузме од добијеног троцифреног броја

5) Када је у Београду 18.00 часова, у Москви је 16.00 часова .Авион на линији Москва--Београд је у Београд слетео у подне. Ако је лет трајао 2 сата и 40 минута, у колико сати је авион полетео из Москве (по московском времену)?

Штампа

Општинско такмичење 2012.

1.) Иста слова замени истим, а различита слова различитим цифрама, тако да сабирање 

                                   МС+МС+МС=ДМ

буде тачно и да је при томе у броју МС цифра десетица већа од цифре јединица. Израчунај   Д+2М+3С.

2.) Тимотије је случајно отворио књигу и израчунао да је 41 збир броја којим је обележена лева страна и броја којим је обележена десна страна те књиге .Израчунај производ тих бројева.

4.) Премести само једно палидрвце тако да добијеш тачну једнакост. Одреди сва решења.

                    XVI+V=XIX

5.) На правој су тачке А, B, C и D тако да је B између А и C, а D између B и C. Ако је АB=7cm, BC=5cm 4mm и АD=8cm 8mm,израчунај дужину дужи CD.

Штампа

Школско 2014.

1.) Напиши римским цифрама бројеве од 95 до 105.

2.) При сабирању бројева ученик је направио две грешке.Једну цифру јединица 3 је заменио са 8, а једну цифру десетица 2 је заменио са 9. Тако је добио збир 900. Одреди прави збир.

4.) Збир цифара броја 372 је 3+7+2=12. Напиши све парне троцифрене бројеве чији је збир цифара једнак 4.

Штампа

Општинско 2013.

1.) Замени слова цифрама тако да рачун буде тачан ако знаш да је ММ број четврте десетице. Различита слова замени различитим цифрама, а иста слова истим цифрама.

            ММ+ЛЛ=ДМС

2.) После 12 минута од почетка филма, Марина је видела да часовник показује тачно 20 сати и 27 минута. Ако филм траје 90 минута, у колико сати ће се завршити?

3.) Лопта се котрља на низбрдици. У првој секунди је прешла 3 метра. У другој секунди је прешла 4 метра, а у трећој 5 метара. У свакој следећој секунди прелази по један метар више него у претходној. Колико укупно метара је лопта прешла за 10 секунди?

5.) Производ цифара броја 127 је  1*2*7=14. Напиши све парне троцифрене бројеве чији је производ цифара једнак 12.