Штампа

ОПШТИНСКО 2010.

1.) Запиши речима:

а) највећи непаран број мањи од 500;

б) најмањи паран број треће стотине.

3.) Нацртај кружну линију са центром у тачки А. Обележи једну тачку те кружне линије са B и нацртај кружну линију са центром у тачки B. Нацртај тачке C, D и Е тако да C припада тачно једном  од добијених кругова, D припада и једном и другом добијеном кругу и Е не припада ни једном од добијених кругова.

4.) Сваком од бројева између 60 и 70 дописана је нула између цифре десетице и цифре јединице.

    а)Израчунај највећи могући збир почетног двоцифреног и од њега добијеног троцифреног броја;

     б) Израчунај најмању разлику која се добија када се почетни двоцифрени број одузме од добијеног троцифреног броја

5) Када је у Београду 18.00 часова, у Москви је 16.00 часова .Авион на линији Москва--Београд је у Београд слетео у подне. Ако је лет трајао 2 сата и 40 минута, у колико сати је авион полетео из Москве (по московском времену)?