Штампа

Математичке заврзламе

1.) Ако Марко купи 2 књиге остане му 10 динара, а да би купио 3 књиге недостаје му 40 динара.  Колико кошта једна књига? Колико Марко има динара?

2.) Ако Иван купи 2 књиге остане му 10 динара, а да би купио 4 књиге недостаје му 50 динара.  Колико кошта једна књига? Колико Иван има пара?

3.) Мара и Ружа имале су пре 10 година заједно 40 година. Колико ће година имати заједно за 5 година?

4.) Кића и Сандра су пре 5 година имале заједно 40 година. Колико година ће имати зајено за 5 година?

5.) Тата прави ограду и поставио је 10 стубова. Ако су размаци између свака два стуба 3 метра, колико му је жице потребно за ту ограду?

6.) Ивица прави ограду и поставио је 6 стубова. Размак између 2 стуба је 4 м. Колико му је жице потребно за ту ограду?

7.) Нацртај магични квадрат и у њега упиши одговарајуће бројеве, тако да збир у свим правцима буде једнак и износи:

  а)15   б)30   в)18     г)45

8.) Растави број 100 на два сабирка тако да један буде за 20 већи од другог?

9.) Растави број 200 на два сабирка тако да један буде за 100 већи од другог.

10.) Лела је два сладоледа платила 40 динара. Колико сладоледа може купити за 130 динара?