Штампа

Још мало задатака

1.) Бака у дворишту има 20 животиња.Укупно имају 50 ногу. Колико бака има зечева , а колико пилића?

2.) У дворишту су зечеви и фазани. Укупно има 20 глава и 60 ногу.Колико је зечева , а колико фазана?

3.) Дарко у дворишту има 10 животиња. Укупно имају 22 ногe.Колико Дарко има зечева , а колико папагаја?

4.) Збир три броја је 1000. Збир првог и другог је 636, а првог и трећег је 544. Одреди та три броја.

5.) Збир три броја је 150. Збир првог и другог је 100, а првог и трећег је 98. Одреди те бројеве.

6.) Напиши све троцифрене бројеве којима је збир цифара 5 и који су дељиви са 5.

7.) Витез Која је за 30кг јабука, 20кг лимуна и 10кг наранџи платио 340 новчића. Витез Воја је за 30кг јабука, 20кг лимуна и 20кг наранџи платио 420 новчића. Витез Пера је за 10кг јабука,20кг лимуна и 20кг наранџи платио 300 новчића.    Колико кошта 1кг јабука, 1кг лимуна , а колико 1 кг наранџи?

8.) Мата, Иван и Дарко имају заједно 70 сличица. Колико сличица има свако од њих, ако Дарко има 4 пута више сличица од Ивана, а Мата као Дарко и Иван заједно?

9.) Ана , Марија и Теодора имају заједно 720 динара. Колико динара има свака од њих, ако Ана има 2 пута више од Марије, а Теодора као Ана и Марија заједно?

10.) Израчунај вредност израза:

      а)  776-89-72:9=        

      б)  239-123+247=

      в)  1000-89-6+35=

      г)  388+236-8*16+4*23=         (знак * означава множење)

      д)   369-8*9-4*6+389-8=

      ђ)  1000-488-236+456=

      е)  521+91:7+166+111=