Штампа

Школско 2014.

1.) Напиши римским цифрама бројеве од 95 до 105.

2.) При сабирању бројева ученик је направио две грешке.Једну цифру јединица 3 је заменио са 8, а једну цифру десетица 2 је заменио са 9. Тако је добио збир 900. Одреди прави збир.

4.) Збир цифара броја 372 је 3+7+2=12. Напиши све парне троцифрене бројеве чији је збир цифара једнак 4.