Штампа

Општинско такмичење 2012.

1.) Иста слова замени истим, а различита слова различитим цифрама, тако да сабирање 

                                   МС+МС+МС=ДМ

буде тачно и да је при томе у броју МС цифра десетица већа од цифре јединица. Израчунај   Д+2М+3С.

2.) Тимотије је случајно отворио књигу и израчунао да је 41 збир броја којим је обележена лева страна и броја којим је обележена десна страна те књиге .Израчунај производ тих бројева.

4.) Премести само једно палидрвце тако да добијеш тачну једнакост. Одреди сва решења.

                    XVI+V=XIX

5.) На правој су тачке А, B, C и D тако да је B између А и C, а D између B и C. Ако је АB=7cm, BC=5cm 4mm и АD=8cm 8mm,израчунај дужину дужи CD.