Штампа

Управа школе

direktor

директор школе

Горан Живановић, професор географије

 

стручни сарадник 

Марија Савић, педагог

 

                 секретар школе                                   административни и

                  Ненад Живковић,                             рачуноводствени радник

              дипломирани правник                                      Марија Илић

 

Школски одбор

 чланови

Наставничког већа

 Иван Ивковић (председник),

 Драгана Павловић,

Славољуб Гајић

 чланови

локалне самоуправе

 Предраг Вавић,

 Миодраг Ивић,

 Милорад Јашић,

 чланови

Савета родитеља

Зорица Тирнанић,

Весна Тирнанић,

 Југослав Шулејић